Reklamácie a vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru:

 • Zakúpený tovar budeme radi prijímať späť do 14 dní od doručenia k vám. Musíte nám to oznámiť do 14 dní od prijatia zásielky.

 • Zaslať nám e-mailom na adresu obchod@kitchenstyle.sk vyplnený formulár na vrátenie tovaru, ktorý si môžete stiahnuť odtiaľto vo formáte PDF. Ak nemáte k dispozícii tlačiareň, alternatívou sú ručne napísané informácie, ktoré sú uvedené vo formulári.

 • Tovar by mal byť vrátane zabaleného a vyplneného formulára na vrátenie tovaru doručený na adresu nášho skladu (je uvedená vo formulári). Tovar prosím zabaľte veľmi starostlivo, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy, za prípadné poškodenie počas prepravy zodpovedá odosielateľ.

 • Prosím neposielajte tovar späť na dobierku, dobierková zásielka nebude akceptovaná. Tovar musí byť kompletný, nepoškodený, čistý, nepoužitý a v pôvodnom obale.

 • Prosím, neposielajte nám tovar na adresu nášho sídla v Plzni ani na dobierku, v takom prípade nebude zásielka prijatá.

Reklamácie:

 • Ak sa počas záručnej doby vyskytne na tovare chyba, ktorú považujete za výrobnú vadu (nie je spôsobená nesprávnym používaním alebo manipuláciou a nie opotrebovaním súčiastok, ktorých životnosť závisí od frekvencie používania), skontrolujte, či vám bol spolu s tovarom zaslaný samostatný Záručný list výrobcu, ktorý sa najčastejšie vyskytuje pri elektrických spotrebičoch. Na tomto záručnom liste sú uvedené kontaktné údaje autorizovaného servisného strediska, kam treba tovar zaslať, vrátane popisu poruchy a dokladu o kúpe od nás.

 • Ak sa nejedná o elektrický spotrebič, ktorý má zmluvný servis, pošlite nám chybný tovar na našu adresu vrátane vyplneného reklamačného formulára.

 • Tlačivo reklamácieje možné stiahnuť zde vo formáte PDF. Ak nemáte tlačiareň, alternatívou sú ručne napísané informácie, ktoré sú uvedené vo formulári.

 • Vyplnený formulár pošlite e-mailom na adresu obchod@kitchenstyle.sk aby ste nám dali vedieť, že máte zásielku očakávať, a výrazne tak urýchlili celý proces. V prípade potreby vás budeme kontaktovať.

 • Tovar veľmi starostlivo zabaľte, aby sa počas prepravy nepoškodil, za prípadné poškodenie počas prepravy zodpovedá odosielateľ.

 • Aby bolo možné tovar vrátiť, musí byť zaslaný čistý a so všetkými súčasťami.

 • O vybavení reklamácie vás budeme informovať, v prípade výmeny tovaru za bezchybný vám ho zašleme priamo na vašu adresu uvedenú v pôvodnej objednávke. Ak došlo k zmene adresy, uveďte aktuálnu adresu vo formulári žiadosti.

 • Prosím, nezasielajte nám tovar na adresu nášho sídla v Plzni ani na dobierku, v takom prípade zásielka nebude prijatá.

 

Adresa na zasielanie reklamácií, vrátenie tovaru alebo výmenu:

Zásobovanie CZ - KIWE

Logistický park P3, hala H1, bočný vchod č. 6

Do Certous 2634/7

193 00 Praha 20 Česká republika